previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมออกแบบแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง-ภาคอีสาน

วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ.โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โอเทล กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุข ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ศูนย์ประชาสังคมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ” เพื่อที่จะให้องค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ และภาคประชาสังคม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริการสาธารณะ

เปิดตัวโครงการ Enhancing the Community and Small-Scale Water Resource Management in the Mekong Sub-region (X-water)

วันที่ 28 มกราคม 2565_การเปิดตัวโครงการ Enhancing the Community and Small-Scale Water Resource Management in the Mekong Sub-region (X-water) ได้รับสนับสนุนทุนจาก Mekong-ROK Cooperation Fund (MKCF)

เวทีนำเสนอผลการศึกษาและระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่น พื้นที่ตำบลบ้านกลาง

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะผู้วิจัย โครงการระบบอาหารท้องถิ่น และความอยู่ดีมีสุขของผู้ผลิตรายย่อย นำเสนอผลการศึกษาและระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่น พื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โครงการ SUCCESS ลงพื้นที่วางแผนประเมินความเปราะบาง (VA)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นางสาวรัชนีวรรณ นิรมิต และนายกฤษดา ปัจจ่านย์ ลงพื้นที่วางแผนประเมินความเปราะบางของเมือง ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (success) ในพื้นที่เมืองบ้านไผ่และเมืองหนองคาย

ประชุมทีมโครงการ X water ทั้ง 3 ประเทศ

วันที่ 19 มกราคม 2565 ทางกลุ่มวิจัยฯ และศูนย์ประชาสังคมฯ ประชุมทีมวิจัยโครงการ Enhancing Community and Small scale Water Resource Management in the Mekong Region ร่วมกับเครือข่ายวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์-ขอเชิญองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวข้อ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal”

1 2 3 17