กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WESD)

Image is not available

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WESD)

Image is not available

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WESD)

Image is not available
previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

ประชาสัมพันธ์สัมมนา “ตลาดนัดอีสาน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ตลาดนัดอีสาน ลมหายใจทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์กับทางเลือกของผู้ค้ารายย่อย” เข้มข้นด้วยปาฐกถานำ “ลมหายใจเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจรากหญ้า” โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ จาก ม.เชียงใหม่ เติมความเข้มข้นด้วยช่วงวิจารณ์และเสนอแนะงานวิจัย โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ จาก ม.อุบลราชธานี ข้อคิดงานวิจัยจาก ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ วรนุช จันทะบูรณ์ โทร. 09-0318-8586 ด่วน รับจำนวนจำกัด งานนี้ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียนค่า

เปิดตัวโครงการ SUCCESS (เวทีข่วงเมืองหนองคาย)

วันที่ 25 กันยายน 2563 รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง หัวหน้ากลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) และนักวิจัยประจำกลุ่มวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่จัดเวทีข่วงเมืองหนองคาย (Kick-off)โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ชื่อย่อ. SUCCESS PROJECT พื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมพันล้าน รีสอร์ท เพื่อทำความเข้าใจบริบทปัญหาการพัฒนาเมือง และมองถึงอนาตตในการทำงานโครงการในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ภาคประชาสังคม และภาควิชาการเป็นอย่างดี  

งานเกษียณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 18 ก.ย. 2563 รศ. ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง หัวหน้ากลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขฯ และนักวิจัยประจำกลุ่มวิจัย ได้ร่วมงานเกษียณคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่ทำงานอุทิศตนทำประโยชน์แก่สังคม มหาวิทยาลัย และนักศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจัยฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มวิจัยเพื่อทบทวนทิศทางการทำงานของกลุ่มวิจัยที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนการทำงานของกลุ่มวิจัยเพื่อตอบสนองและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างตรงจุด เพื่อยกระดับการทำงานของกลุ่มวิจัยต่อไป ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น  

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสรุปเชิงนโยบาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่ง (WeSD) ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการความรู้และการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัดอบรวมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารข้อสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief Workshop) โดยใช้แนวคิดการใช้ยานพาหนะยี่ห้อ Policy brief ในการสื่อสารจะร่นระยะเวลาและถึงที่หมายเร็วขึ้น ณ โรงแรมโซเทล (Xotel) จ.ขอนแก่น

คณะกรรมการกลุ่มวิจัยร่วมประชุมทีมวิจัยคนจนเมืองฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (คณะกรรมการกลุ่มวิจัยฯ) ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ (ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย) และนักวิจัยประจำกลุ่มวิจัย ได้ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง” ร่วมกับคณาจารย์และทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรม นฤตยะ จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนา “ข่วงเมืองอุดรธานี”

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 หัวหน้ากลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการ “ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง “ (Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient and sustainable societies in Thailand (SUCCESS)) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัด โครงการสัมมนาข่วงเมืองอุดรธานี “ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุดรธานี สู่การดำเนินโครงการต่อไป  

ประชาสัมพันธ์ พัฒนาการเขียนข้อสรุปเชิงนโยบาย

เรียน ผู้ที่สนใจทุกท่าน กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการความรู้และการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารข้อสรุปเชิงนโยบาย” (Policy Brief Workshop) วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น ณ โรงแรมโซเทล (Xotel) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น   รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตาม QR-CODE ประชาสัมพันธ์ได้เลย หรือติดต่อ คุณรัชนีวรรณ์ 089-7106885 คุณพรเพ็ญ 098-3640019    

Perception Survey_Together Project

วันที่ 4-5, 11-12, 18-19 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD), ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM), นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อทำการ Perception Survey ในพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัย Community Governance and Drivers of Conflict Research ทั้งนี้ขอขอบพระคุณพื้นที่ ตำบลหนองน้ำใส ตำบลป่าปอ ตำบลบ้านลาน ตำบลบ้านไผ่ ตำบลดินดำ ตำบลภูเวียง ตำบลท่าศาลา ตำบลกุดเค้า ตำบลโคกโพธิ์ไชย และตำบลเขาน้อย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

1 2 3 15